اعضا هیات مدیره شرکت آرتا صنعت گاتا(سهامی خاص)

سمت:

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

مهندس فواد نوروزی زارع

سمت:

رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

دکتر ثمره بدوحی

سمت:

هیات مدیره-عضو غیر موظف

دکتر داود نوروزی زارع