نمایشگاه‌ها


هفتمین نمایشگاه ایران فارما 2022

18-20 مهر ماه 1401

مصلی تهران


پنجمین نمایشگاه ایران فارما 2019

2-4 مهر ماه 1398

مصلی تهران


چهارمین نمایشگاه ایران فارما 2018

2-4 مهر ماه 1397

مصلی تهران


نمایشگاه داروهای دامی ایران وت

1-3 مرداد 1397

مصلی تهران


نمایشگاه سیستم های تهویه و هوارسان

24 و 25 اردیبهشت ماه 1397

شرکت داروسازی داروپخش


پانزدهمين نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان

27 تا 30 مهرماه سال 1395

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران


نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و گردشگری سلامت (ایران هلث)

26-29 اردیبهشت ماه 1395


چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان

25 تا 28 مهرماه سال 1394

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران