پروژه‌ها

پروژه‌های اتاق تمیز

داروسازی ایران ناژو
عنوان:طراحی ، تامین اقلام و اجرا اتاقهای تمیز بخش جامدات
متراژ:551 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرا اتاق تمیز بخش استریل و توزین
متراژ:400 متر مربع
داروسازی نانو دارو پژوهان پردیس
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش تولید فرآورده های تزریقی( ویال لیوفلیزه)
متراژ:505 متر مربع
داروسازی نانو دارو پژوهان پردیس
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش آزمایشگاه
متراژ:281 متر مربع
داروسازی کاسپین تامین
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش تولید فرآورده های تزریقی ( آمپول و prefilled Syringe )
متراژ:2100 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز سرمهاي تزریقی
متراژ:865 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز تهیه محلول
متراژ:336 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز آمپولهاي آب مقطر
متراژ:971 متر مربع
فاران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهاي تمیز بخش استحصال
متراژ:350 متر مربع
داروسازي ابوریحان
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاقهای تمیز بخش آزمایشگاه میکروبی
متراژ: 120 متر مربع
شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ: 800 متر مربع
داروسازی عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید و بسته بندی
متراژ: 850 متر مربع
داروسازی تهران شیمی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ:880 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان:طراحی پایه و تفصیلی اتاقهای تمیز بخش جامدات
متراژ:560 متر مربع
داروسازی آوه سینا
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات هازارد
متراژ:590 متر مربع
هامر نوین دارو تولید
عنوان:طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی اتاق تمیز بخش تولید پروکاریوت و یوکاریوت
متراژ:760 متر مربع
داروسازی سها
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلسترینگ خط A
متراژ:230 متر مربع
داروسازی سها
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش انبار مرکزی و توزین
متراژ:930 متر مربع
داروسازی روز دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات هازارد
متراژ:600 متر مربع
داروسازی پورسینا
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز مایعات خوراکی
متراژ:700 متر مربع
داروسازی امین
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سافت ژل
متراژ:500 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش مایعات خوراکی
متراژ:2300 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبیولوژی
متراژ:300 متر مربع
داروسازی بهین تامین روزآمد
عنوان:طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی خط تولید جامدات و مایعات تزریقی
متراژ:3000 متر مربع
داروسازی طب مفید نیکان
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای تاسیسات مکانیکی و برق و کنترل هواسازها
متراژ:3850 متر مربع
داروسازی امین
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای کانال کشی، سیستم کنترل و روشنایی انبار مواد اولیه
متراژ:580 متر مربع
داروسازی تهران دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ:300 متر مربع
ژلاتین کپسول
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پروژه بخش تولید
متراژ:170 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ:780 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز خط پر کنی و بسته بندی مایعات
متراژ:160 متر مربع
مواد اولیه داروپخش (تماد مشهد)
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ:750 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش شربت و قطره
متراژ:260 متر مربع
کیمیا مکمل
عنوان:طراحی پایه، تفصیلی خط تولید قرص و کپسول مکمل
متراژ:900 متر مربع
سازمان انرژی اتمی
عنوان:طراحی مفهومی، پایه، تفضیلی بخش لیوفیلیزه
متراژ:150 متر مربع
راستین تجارت احسان
عنوان:طراحی اتاق تمیز ساخت جامدات مکملهای ورزشی
متراژ:2800 متر مربع
داروسازی تهران شیمی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلیسترینگ و بسته بندی و توزین
متراژ:1100 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه QC-R&D
متراژ:180 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز تولید شربت اوپیوم
متراژ:320 متر مربع
داروسازی امین
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات2
متراژ:170 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید ماده اولیه اوپیوم
متراژ:340 متر مربع
داروسازی بیوسان فارمد
عنوان:اتاقهای تمیز بخش R&D سایت جنوبی شرکت بیوسان فارمد در تولیدارو
متراژ:308 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز تولید محلول خوراکی
متراژ:233 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی 3
متراژ:142 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی 1
متراژ:172 متر مربع
داروسازی امین
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بلیسترینگ های 289-290
متراژ:167 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش کانتر، بسته بندی دستی
متراژ:235 متر مربع
داروسازي دكتر عبيدي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش آزمایشگاه میکروبی و فرمولاسيون HSP
متراژ:160 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بسته بندی، پرس کیلیان، بلندر، 51 سنبه، قرص سازی
متراژ:282 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش هازارد
متراژ:90 متر مربع
داروسازی سبحان دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توسعه تولید جامدات
متراژ:550 متر مربع
داروسازی سبحان دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش نیمه جامدات و قطره خوراکی
متراژ:2290 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ:180 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی2-1و ایرلاک ورودی
متراژ:100 متر مربع
داروسازی سها کمالشهر
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات
متراژ:450 متر مربع
داروسازی نگین دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید مواد اولیه
متراژ:400 متر مربع
رستافن ارتباط
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید بورد الکترونیکی
متراژ:250 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش آزمایشگاه
متراژ:100 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش R&D
متراژ:150 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش میکروبی
متراژ:100 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سافت ژل
متراژ:300 متر مربع
بهاران گل (کاله)
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید نان بدون گلوتن
متراژ:480 متر مربع
داروسازی تسنیم
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ:150 متر مربع
داروسازی تسنیم
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلیسترینگ و بسته بندی
متراژ:130 متر مربع
داروسازی آفرین دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز فرآورده های پماد استریل دامی
متراژ:350 متر مربع
داروسازی مداوا
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ:2000 متر مربع
داروسازی بیوسان فارمد
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پایلوت ساخت پپتاید در تولیدارو
متراژ:800 متر مربع
داروسازی تولید دارو
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بسته بندی جامدات
متراژ:400 متر مربع
بيمارستان رضوي مشهد
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سيكلوترون راديو دارو
متراژ:350 متر مربع
نیک رهنما کار
عنوان:طراحی Detail . Basic . Conceptual اتاق تمیز تولید لوازم دیالیز
متراژ:5700 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان:طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ:130 متر مربع
داروسازي تهران نيل
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات (قرص و کپسول)
متراژ:600 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز دراژه سازي
متراژ:180 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش شستشو
متراژ:100 متر مربع
داروسازي ابوريحان
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات هورموني
متراژ:750 متر مربع
داروسازي تهران شيمي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش كوتينگ
متراژ:205 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان:تامین اقلام و بازسازی اتاق تميز خط تولید پلت
متراژ:420 متر مربع
داروسازي گيلارانكو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز ساخت و پركني شربت و راهرو توليد
متراژ:290 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش پرس جامدات
متراژ:350 متر مربع
دستکش گیلان
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز خط تولید
متراژ:407 متر مربع
داروسازی ابوریحان
عنوان:تامین اقلام و اجرای کانال کشی هواسازهای بخش آمپول سازی و توزین و لوله کشی بخار
متراژ:660 متر مربع
داروسازی سها شهید فقیهی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز خط تولید جامدات
متراژ:1500 متر مربع
 
داروسازي دكتر عبيدي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز شربت سازي
متراژ:450 متر مربع
داروسازي زيستي و سرطاني خوارزمي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز تولید فراورده هاي تزريقي
متراژ:350 متر مربع
داروسازي زيستي و سرطاني خوارزمي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات ضد سرطاني
متراژ:400 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان:تامین اقلام و اجرای پانلينگ و تاسيسات انبار محصول
متراژ:800 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پانلينگ سردخانه
متراژ:200 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمايشگاه
متراژ:500 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز ساخت ويال و سرنگ پریفیلد
متراژ:1900 متر مربع
داروسازي خوارزمي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز اتاق تميز بخش قطره پركني
متراژ:380 متر مربع
داروسازي خوارزمي
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش کپسول آنتي بيوتيك
متراژ:680 متر مربع
داروسازی خوارزمی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش شربت
متراژ:1400 متر مربع
داروسازی خوارزمی
عنوان:تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات
متراژ:400 متر مربع