پروژه های اتاق تمیز

پروژه‌های اتاق تمیز

داروسازی ایران ناژو
عنوان: طراحی ، تامین اقلام و اجرا اتاقهای تمیز بخش جامدات
متراژ: 551 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرا اتاق تمیز بخش استریل و توزین
متراژ: 400 متر مربع
داروسازی نانو دارو پژوهان پردیس
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش تولید فرآورده های تزریقی( ویال لیوفلیزه)
متراژ: 865 متر مربع
داروسازی نانو دارو پژوهان پردیس
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش آزمایشگاه
متراژ: 281 متر مربع
داروسازی کاسپین تامین
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق های تمیز بخش تولید فرآورده های تزریقی ( آمپول و prefilled Syringe )
متراژ: 2100 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز سرمهاي تزریقی
متراژ: 865 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز تهیه محلول
متراژ: 336 متر مربع
داروسازي شهید قاضی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهای تمیز آمپولهاي آب مقطر
متراژ: 971 متر مربع
فاران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجراي پروژه اتاقهاي تمیز بخش استحصال
متراژ: 350 متر مربع
داروسازي ابوریحان
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاقهای تمیز بخش آزمایشگاه میکروبی
متراژ: 120 متر مربع
شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ: 850 متر مربع
داروسازی عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید و بسته بندی
متراژ: 850 متر مربع
داروسازی تهران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ: 880 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان: طراحی پایه و تفصیلی اتاقهای تمیز بخش جامدات
متراژ: 560 متر مربع
داروسازی آوه سینا
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات هازارد
متراژ: 590 متر مربع
هامر نوین دارو تولید
عنوان: طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی اتاق تمیز بخش تولید پروکاریوت و یوکاریوت
متراژ: 760 متر مربع
داروسازی سها
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلسترینگ خط A
متراژ: 230 متر مربع
داروسازی سها
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش انبار مرکزی و توزین
متراژ: 930 متر مربع
داروسازی روز دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات هازارد
متراژ: 600 متر مربع
داروسازی پورسینا
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز مایعات خوراکی
متراژ: 700 متر مربع
داروسازی امین
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سافت ژل
متراژ: 500 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش مایعات خوراکی
متراژ: 2300 متر مربع
داروسازی البرز دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبیولوژی
متراژ: 300 متر مربع
داروسازی طب مفید نیکان
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای تاسیسات مکانیکی و برق و کنترل هواسازها
متراژ: 3850 متر مربع
داروسازی امین
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای کانال کشی، سیستم کنترل و روشنایی انبار مواد اولیه
متراژ: 580 متر مربع
داروسازی تهران دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ: 300 متر مربع
ژلاتین کپسول
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پروژه بخش تولید
متراژ: 170 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ: 780 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز خط پر کنی و بسته بندی مایعات
متراژ: 160 متر مربع
مواد اولیه داروپخش (تماد مشهد)
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ: 750 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش شربت و قطره
متراژ: 260 متر مربع
کیمیا مکمل
عنوان: طراحی پایه، تفصیلی خط تولید قرص و کپسول مکمل
متراژ: 900 متر مربع
سازمان انرژی اتمی
عنوان: طراحی مفهومی، پایه، تفضیلی بخش لیوفیلیزه
متراژ: 150 متر مربع
راستین تجارت احسان
عنوان: طراحی اتاق تمیز ساخت جامدات مکملهای ورزشی
متراژ: 2800 متر مربع
داروسازی تهران شیمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلیسترینگ و بسته بندی و توزین
متراژ: 1100 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه QC-R&D
متراژ: 180 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز تولید شربت اوپیوم
متراژ: 320 متر مربع
داروسازی امین
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات2
متراژ: 170 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید ماده اولیه اوپیوم
متراژ: 340 متر مربع
داروسازی بیوسان فارمد
عنوان: اتاقهای تمیز بخش R&D سایت جنوبی شرکت بیوسان فارمد در تولیدارو
متراژ: 308 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز تولید محلول خوراکی
متراژ: 233 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی 3
متراژ: 142 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی 1
متراژ: 172 متر مربع
داروسازی امین
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بلیسترینگ های 289-290
متراژ: 167 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش کانتر، بسته بندی دستی
متراژ: 235 متر مربع
داروسازي دكتر عبيدي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش آزمایشگاه میکروبی و فرمولاسيون HSP
متراژ: 160 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بسته بندی، پرس کیلیان، بلندر، 51 سنبه، قرص سازی
متراژ: 282 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش هازارد
متراژ: 90 متر مربع
داروسازی سبحان دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توسعه تولید جامدات
متراژ: 550 متر مربع
داروسازی سبحان دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش نیمه جامدات و قطره خوراکی
متراژ: 2290 متر مربع
داروسازی دکتر عبیدی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید
متراژ: 180 متر مربع
داروسازی ایران ناژو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش دارویی2-1و ایرلاک ورودی
متراژ: 100 متر مربع
داروسازی سها کمالشهر
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید جامدات
متراژ: 450 متر مربع
داروسازی نگین دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید مواد اولیه
متراژ: 400 متر مربع
رستافن ارتباط
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید بورد الکترونیکی
متراژ: 250 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش آزمایشگاه
متراژ: 100 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش R&D
متراژ: 150 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش میکروبی
متراژ: 100 متر مربع
داروسازی جالینوس
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سافت ژل
متراژ: 300 متر مربع
بهاران گل (کاله)
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش تولید نان بدون گلوتن
متراژ: 480 متر مربع
داروسازی تسنیم
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ: 150 متر مربع
داروسازی تسنیم
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بلیسترینگ و بسته بندی
متراژ: 130 متر مربع
داروسازی آفرین دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز فرآورده های پماد استریل دامی
متراژ: 350 متر مربع
داروسازی مداوا
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش جامدات
متراژ: 2000 متر مربع
داروسازی بیوسان فارمد
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پایلوت ساخت پپتاید در تولیدارو
متراژ: 800 متر مربع
داروسازی تولید دارو
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش بسته بندی جامدات
متراژ: 400 متر مربع
بيمارستان رضوي مشهد
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش سيكلوترون راديو دارو
متراژ: 350 متر مربع
نیک رهنما کار
عنوان: طراحی Detail . Basic . Conceptual اتاق تمیز تولید لوازم دیالیز
متراژ: 5700 متر مربع
داروسازی دنیای بهداشت
عنوان: طراحی، تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز بخش توزین
متراژ: 130 متر مربع
داروسازي تهران نيل
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات (قرص و کپسول)
متراژ: 600 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز دراژه سازي
متراژ: 180 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش شستشو
متراژ: 100 متر مربع
داروسازي ابوريحان
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات هورموني
متراژ: 750 متر مربع
داروسازي تهران شيمي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش كوتينگ
متراژ: 205 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان: تامین اقلام و بازسازی اتاق تميز خط تولید پلت
متراژ: 420 متر مربع
داروسازي گيلارانكو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز ساخت و پركني شربت و راهرو توليد
متراژ: 290 متر مربع
داروسازي سبحان دارو
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش پرس جامدات
متراژ: 350 متر مربع
دستکش گیلان
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز خط تولید
متراژ: 407 متر مربع
داروسازی ابوریحان
عنوان: تامین اقلام و اجرای کانال کشی هواسازهای بخش آمپول سازی و توزین و لوله کشی بخار
متراژ: 660 متر مربع
داروسازی سها شهید فقیهی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز خط تولید جامدات
متراژ: 1500 متر مربع
 
داروسازي دكتر عبيدي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز شربت سازي
متراژ: 450 متر مربع
داروسازي زيستي و سرطاني خوارزمي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز تولید فراورده هاي تزريقي
متراژ: 350 متر مربع
داروسازي زيستي و سرطاني خوارزمي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات ضد سرطاني
متراژ: 400 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان: تامین اقلام و اجرای پانلينگ و تاسيسات انبار محصول
متراژ: 800 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز پانلينگ سردخانه
متراژ: 200 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تمیز آزمايشگاه
متراژ: 500 متر مربع
داروسازي دي ميبد
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز ساخت ويال و سرنگ پریفیلد
متراژ: 1900 متر مربع
داروسازي خوارزمي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز اتاق تميز بخش قطره پركني
متراژ: 380 متر مربع
داروسازي خوارزمي
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش کپسول آنتي بيوتيك
متراژ: 680 متر مربع
داروسازی خوارزمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز بخش شربت
متراژ: 1400 متر مربع
داروسازی خوارزمی
عنوان: تامین اقلام و اجرای اتاق تميز جامدات
متراژ: 400 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه تولید مواد اولیه دارو فاز 4
متراژ: 163 متر مربع
داروسازی شهید قاضی
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه بطری‌سازی
متراژ: 282 متر مربع
داروسازی شهید قاضی
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش آزمایشگاه
متراژ: 260 متر مربع
فاران شیمی
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه تولید جامدات
متراژ: 1243 متر مربع
داروسازی تسنیم
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه تولید جامدات و سافت ژل
متراژ: 900 متر مربع
داروسازی حکیم
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه تولید جامدات و سافت ژل
متراژ: 6000 متر مربع
داروسازی رازک
عنوان: اتاق‌های بخش تولید و آزمایشگاه
متراژ: 3300 متر مربع
داروسازی ابوریحان
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش تولید اسپری بینی
متراژ: 131 متر مربع
داروسازی کاسپین تامین
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش آزمایشگاه میکروبی
متراژ: 400 متر مربع
داروسازی کاسپین تامین
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش جامدات و نیمه جامدات
متراژ: 2500 متر مربع
بیمارستان خاتم الانبیا
عنوان: اتاق‌های تمیز کلاس B,C,D و CNC
متراژ: 150 متر مربع
داروسازی آرنا حیات دانش
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش بیوتک
متراژ: 500 متر مربع
شتاب دهنده پایاژن
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش جامدات هازارد
متراژ: 106 متر مربع
البرز بالک
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش هازارد
متراژ: 240 متر مربع
البرز بالک
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش LVHV
متراژ: 200 متر مربع
داروسازی مایسا
عنوان: اتاق‌های تمیز بخش سافت ژل
متراژ: 700 متر مربع
تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
عنوان: اتاق‌های تمیز پروژه تولید مواد اولیه دارو فاز 1,2,3،5
متراژ: 590 متر مربع